Naše stádo

Družstvo se zabývá chovem dojnic Českého strakatého skotu k tržní produkci mléka. Chováno je celkem 640 ks skotu, z nichž průměrně 270 ks jsou dojnice, 331 ks jalovic a zbytek telata. Skot je chován ve dvou stájích, jedna se nachází v obci Nemějice a druhá v Dražíči.

Kontaktujte nás

Stáj v Nemějicích

Ve stáji v Nemějicích se chovají dojnice s telaty. Dojnice jsou ustájeny ve stáji, kde se nachází i tandemová dojírna. Tato stáj byla v minulosti rekonstruována z vazného ustájení na volné boxové. Telata jsou ustájena ve venkovních individuálních i skupinových přístřeších. V Nemějicích je také pastva, na které se přes letní období pasou suchostojné krávy.

Stáj v Dražíči

Stáj v Dražíči slouží k odchovu jalovic a suchostojných krav. Ustájení jalovic je typu volného kotcového a ustájení suchostojných krav je též volné. Suchostojné krávy jsou zde ustájeny v období, kdy není možná jejich pastva.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o spolupráci s naším družstvem, či dotazů ohledně našich služeb se na nás neváhejte obrátit.

Ing. Eva Matyšová
Zootechnik

+420 724 742 551