Kde hospodařime

Naše družstvo hospodaří na pozemcích o celkové výměře 1360,61 ha, které zasahují do 7 katastrálních území. Produkty z rostlinné výroby jsou využívány na výrobu krmiv pro živočišnou výrobu, ale také k tržní produkci. Mezi plodinami mají největší zastoupení obiloviny a především pšenice ozimá, jež slouží k oběma zmíněným účelům. Druhou plodinou z hlediska výměry je řepka, která se pěstuje k prodeji. Velkou část z celkové plochy pozemků, též zaujímají trvalé travní porosty, jež slouží k výrobě senáže a sena, pro krmné účely.

Kontaktujte nás

Zastoupení plodin:

pšenice
437,79 ha

ječmen
123,62 ha

řepka
252,3 ha

kukuřice
129,6 ha

hrách
26,93 ha

oves
79 ha

luskoobilná směska
69,45 ha

jetel
9,16 ha

krmný biopás
14,78 ha

Struktura zemědělské půdy

orná půda
1140,63 ha

trvalý travní porost (TTP)
217,98 ha

les
1,71 ha

Způsob zakládání porostů a používané technologie

Družstvo hospodaří podle zásad správné zemědělské praxe. Při hospodaření je využíváno především konvenčního zpracování půdy s orbou, následnou předseťovou přípravou a setím. Využito je však i technologie, kde je orba nahrazena hlubším kypřením.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o spolupráci s naším družstvem, či dotazů ohledně našich služeb se na nás neváhejte obrátit.

Jaromír Bartůněk
Agronom

+420 724 742 552