ZD Nemějice

Miroslav Hron

Předseda družstva

+420 724 742 555

Miloslav Kolář

Místopředseda ZD a mechanizátor

+420 724 742 553

Jaromír Bartůněk

Rostlinná výroba

zdnemejice@seznam.cz

+420 724 742 552

Ing. Eva Matyšová

Živočišná výroba

zdnemejice.zoo@seznam.cz

+420 724 742 551

Vladislava Boušková

Ekonomický úsek

+420 724 742 554

Miroslava Šochová

Evidence půdy

sochova.zd@seznam.cz

+420 607 009 246